To miejsce na informacje dla grupy naborowej 2011  Ib i III trenera Dariusza Dacków